ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

PRE-JUNIOR 1 ΠΕΜΠΤΗ 18.20-19.50
JUNIOR A1 ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 16.40-18.10
JUNIOR A2 ΤΡΙΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.20-19.50
JUNIOR B1 ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 18.20-19.50
JUNIOR B2 ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ 16.40-18.10
JUNIOR B3 TBA(= TO BE ANNOUNCED)
SENIOR A1 ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 16.40-18.10  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
SENIOR A2 ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ 18.20-19.50  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
SENIOR A3 TBA  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
SENIOR B1 ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 18.20-19.50  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
SENIOR B2 ΤΡΙΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.40-18.10  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
SENIOR B3 TBA  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
SENIOR C1 ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ 20.00-21.30  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
SENIOR C2 TBA  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
PRELOWER 1 ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 16.40-18.10  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
PRELOWER 2 TBA  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
LOWER DECEMBER ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 18.20-19.50  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
LOWER MAY ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ 20.00-21.30  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
PROFICIENCY 1 ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 18.20-19.50  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
PROFICIENCY DECEMBER ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 20.00-21.30  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
PROFICIENCY ΜΑΥ ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 20.00-21.30  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΛΙΚΩΝ

FRA A1.1 ΠΕΜΠΤΗ 16.40-18.10
FRA A1.2 TBA(= TO BE ANNOUNCED)
FRA A1 ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ 18.20-19.50
FRA A2 ΤΡΙΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.40-18.10
FRA B1 ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 20.00-21.30
FRA B2 ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ 20.00-21.30

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

GER A1.1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.40-18.10
GER A1.2 TBA(= TO BE ANNOUNCED)
GER A1 ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ 16.40-18.10
GER A2 TBA
GER B1 ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ 15.00-16.30
GER B2 TBA

ΤΜΗΜΑΤΑ DD

DD 1 (A+B SENIOR) ΤΡΙΤΗ  16.00-16.45
DD 2 (A+B SENIOR) ΠΕΜΠΤΗ 16.15-17.00
DD 3 (A+B SENIOR) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.00-16.45
DD 4 (C SENIOR + PRE LOWER) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.00-17.45
DD DEBATE (LOWER DECEMBER, MAY, PROFICIENCY 1, PROFICIENCY DECEMBER, MAY) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00-15.45

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

SPA A1,A2 TBA(= TO BE ANNOUNCED)
SPA B1,B2 TBA

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

ITA A1,A2 TBA(= TO BE ANNOUNCED)
ITA B1,B2 TBA

Κάνε την εγγραφή σου online!

Εγγραφή