ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

PRE-JUNIOR 1 ΔΕΥΤΕΡΑ 15.15-16.00
PRE-JUNIOR 2 ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 15.15-16.00
JUNIOR A 1 ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 16.30-18.00
JUNIOR A 2 ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00-19.30
JUNIOR B 1 ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00-19.30
JUNIOR B 2 ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ 19.00-20.30
JUNIOR B 3 ΤΡΙΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.30-18.00
SENIOR A1 ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 17.30-19.00  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEPER LEARNING WITH MISS HARA, ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ (DL1,DL2,DL3)
SENIOR A2 ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ 18.00-19.30  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEPER LEARNING WITH MISS HARA, ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ (DL1,DL2,DL3)
SENIOR B1 TBA(= TO BE ANNOUNCED)  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEPER LEARNING WITH MISS HARA, ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ (DL1,DL2,DL3)
SENIOR B2 ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ 16.30-18.00  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEPER LEARNING WITH MISS HARA, ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ (DL1,DL2,DL3)
SENIOR C1 ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 19.00-20.30  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEPER LEARNING WITH MISS HARA, ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ (DL1,DL2,DL3)
SENIOR C2 ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ 19.30-21.00  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEPER LEARNING WITH MISS HARA, ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ (DL1,DL2,DL3)
PRELOWER 1 ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00-19.30
PRELOWER 2 ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ 16.30-18.00
LOWER DECEMBER ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 16.30-18.00
LOWER MAY ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 19.30-21.00
PROFICIENCY 1 ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 16.30-18.00
PROFICIENCY DECEMBER ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ 18.00-20.45
PROFICIENCY ΜΑΥ ΔΕΥΤΕΡΑ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00-20.00
FRA A1.1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.30-18.00
FRA A1.2 ΤΕΤΑΡΤΗ 19.15-20.15
FRA A1 ΤΡΙΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.30-21.00
FRA A2 ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ 18.00-19.30
FRA B1 ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ 16.30-18.00
FRA B2 TBA

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΛΙΚΩΝ

FRA A1.1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00-19.30
FRA A1.2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.30-18.00
FRA A1 ΔΕΥΤΕΡΑ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00-16.30
FRA A2 ΤΡΙΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ 16.30-18.00
FRA B1 TBA(= TO BE ANNOUNCED)
FRA B2 ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 16.30-18.00

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

GER A1.1 TBA(= TO BE ANNOUNCED)
GER A2 TBA(= TO BE ANNOUNCED)
GER B1.1 TBA(= TO BE ANNOUNCED)
GER B1.2 TBA(= TO BE ANNOUNCED)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

SPA A1,A2 TBA(= TO BE ANNOUNCED)
SPA B1,B2 TBA(= TO BE ANNOUNCED)

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

ITA A1,A2 TBA(= TO BE ANNOUNCED)
ITA B1,B2 TBA(= TO BE ANNOUNCED)

Κάνε την εγγραφή σου online!

Εγγραφή