ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

PRE-JUNIOR 1 TBA(= TO BE ANNOUNCED)
JUNIOR A1 TBA
JUNIOR A2 TBA
JUNIOR B1 TBA
JUNIOR B2 TBA
JUNIOR B3 TBA
SENIOR A1 TBA  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
SENIOR A2 TBA  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
SENIOR A3 TBA  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
SENIOR B1 TBA  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
SENIOR B2 TBA  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
SENIOR B3 TBA  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
SENIOR C1 TBA  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
SENIOR C2 TBA  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
PRELOWER 1 TBA  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
PRELOWER 2 TBA  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
LOWER DECEMBER TBA  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
LOWER MAY TBA  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
PROFICIENCY 1 TBA  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
PROFICIENCY DECEMBER TBA  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA
PROFICIENCY ΜΑΥ TBA  + ΜΙΑ ΩΡΑ ONLINE DEEP DIVES WITH MISS HARA

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΛΙΚΩΝ

FRA A1.1 TBA
FRA A1.2 TBA
FRA A1 TBA
FRA A2 TBA
FRA B1 TBA
FRA B2 TBA

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

GER A1.1 TBA
GER A1.2 TBA
GER A1 TBA
GER A2 TBA
GER B1 TBA
GER B2 TBA

ΤΜΗΜΑΤΑ DEEP DIVES

DD 1 (A+B SENIOR) TBA
DD 2 (A+B SENIOR) TBA
DD 3 (A+B SENIOR) TBA
DD 4 (C SENIOR + PRE LOWER) TBA
DD DEBATE (LOWER DECEMBER, MAY, PROFICIENCY 1, PROFICIENCY DECEMBER, MAY) TBA

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

SPA A1,A2 TBA
SPA B1,B2 TBA

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

ITA A1,A2 TBA
ITA B1,B2 TBA

Κάνε την εγγραφή σου online!

Εγγραφή