Τμήματα Ενηλίκων

Για πολλούς η απόκτηση πιστοποιητικού ξένης γλώσσας στην ενήλικη ζωή τους είναι δύσκολη, είτε λόγω έλλειψης χρόνου, είτε λόγω αποχής από το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Στο XYNTARAKI LANGUAGE SCHOOL μπορούμε και αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις, με ιδιαίτερη επιτυχία.

Η έλλειψη χρόνου εξαιτίας επαγγελματικών και προσωπικών υποχρεώσεων, μας ώθησαν στη δημιουργία ευέλικτων και αποτελεσματικών κύκλων σπουδών. Επίσης, το ενδιαφέρον των ενηλίκων για την εκμάθηση ξένης γλώσσας, χρόνια μετά από την τελευταία τους φορά σε “θρανίο”, αποτελεί για εμάς έμπνευση. Έτσι, με ενθουσιασμό, κατευθύνουμε τον κάθε ενδιαφερόμενο, σε μία νέα του επιτυχία, αυτή της απόκτησης πιστοποιητικού. Οι κύκλοι σπουδών μας είναι αποτελεσματικοί και προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου, παρέχοντας:

ΕΓΓΡΑΦΗ