Τμήματα Μαθησιακών Δυσκολιών

Στο XYNTARAKI LANGUAGE SCHOOL, η ομάδα των καθηγητών ανταποκρίνεται άμεσα και υποστηρίζει τους μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, όπως η Διάσπαση Προσοχής και η Δυσλεξία. Από το 2010, εφαρμόζουμε το πρόγραμμα “Go English with Dyslexia”. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι απλή, προσφέροντας το μέγιστο όφελος.

Με την κατάλληλη προετοιμασία και τον απαιτούμενο χρόνο, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, μπορούν να δώσουν εξετάσεις για διάφορα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας σε επίπεδο Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2 και να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

ΕΓΓΡΑΦΗ